Om oss


Familien Alund består av Gunn og Jan Tore , Selma Lian, Sina og Sivert. Vi har hunden Acko , pus og det har etter hvert blitt en del andre dyr.

Vi flyttet til Ringeli i Juni 2017, og de første dyrene som kom til småbruket var høner og en hane som Gunn fikk i 50 års gave. Dyrene er i dag en stor del av vår hverdag og vi ønsker at flere skal få ta del i gleden ved å omgås og stelle dyr.

Vi søkte derfor om å bli Inn På Tunet gård og ble godkjent høsten 2021. 

HVA ER INN PÅ TUNET: 

  • Det er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 
  • Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. 
  • Dette er for de som trenger å gjøre noe annet enn tradisjonell skole.
  • Avlastning på kveld, helg eller i ferie.
  • Ønsker noen å være sammen med / snakke med.
  • Tilbudet er for alle aldersgrupper.   
  • Felles måltid er en viktig del av dagen.

Fotogalleri

Følg oss på: